CK1149 CHAKMAK TRIPLY FRYPAN 18X22 | 2.5 MM

CHAKMAK TRIPLY FRYPAN 18X22 | 2.5 MM

CK1117 CHAKMAK TRIPLY SAUCEPAN 16" | 2.5 MM

CHAKMAK TRIPLY SAUCEPAN 16" | 2.5 MM

CK1116 CHAKMAK TRIPLY SAUCEPAN 14" | 2.5 MM

CHAKMAK TRIPLY SAUCEPAN 14" | 2.5 MM

CK1115 CHAKMAK TRIPLY KADHAI WITH LID 22X30 | 2.5 MM

CHAKMAK TRIPLY KADHAI WITH LID 22X30 | 2.5 MM

CK1114 CHAKMAK TRIPLY KADHAI WITH LID 30" | 2.5 MM

CHAKMAK TRIPLY KADHAI WITH LID 30" | 2.5 MM

CK1113 CHAKMAK TRIPLY KADHAI WITH LID 28" | 2.5 MM

 CHAKMAK TRIPLY KADHAI WITH LID 28" | 2.5 MM